Liczenie wiernych

W niedzielę, 27 października, odbyło się coroczne „liczenie wiernych”. Liczone były wszystkie osoby obecne na Mszach świętych oraz ile osób przystąpiło do Komunii świętej. Oto liczby z naszej parafii…

  

Uczestniczący we Mszy świętej Przyjmujący Komunię świętą
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
7.30 121 113 234 71 57 128
9.30 243 181 424 132 63 195
11.00 142 106 248 70 33 103
18.00 90 72 162 44 28 72
Rzeki – 9.00 81 67 148 50 29 79
Razem 677 539 1216 367 210 577