Uroczystości Jubileuszu 100 lat naszego parafialnego kościoła – dzień I

Rozpoczęły się uroczystości Jubileuszu 100 lat naszego parafialnego kościoła. Jubileusz połączony jest z naszym tradycyjnym odpustem ku czci Matki Bożej Anielskiej. Poranną Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił O. prof. Zdzisław Gogola. Przez cały czwartek trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszę św. wieczorną odprawił i Słowo Boże wygłosił O. Prowincjał Jarosław Zachariasz. W kazaniu mówił o prawdziwym obliczu św. Józefa, patrona parafii. Po Mszach świętych parafianie oglądali wystawę z dziejów naszej parafii oraz kupowali książkę O. Zdzisława Gogoli, pt.: „Lubomierz szlakami historii”.