Bierzmowanie

13 czerwca 2016r. w naszej parafii odbyła się uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Ks. bp Damian Muskus udzielił sakramentu 34 naszym młodym parafianom. Młodzież została przygotowana do tego sakramentu przez O. Michała.

XII Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II w Lubomierzu – Rzekach

12 czerwca 2016r. znów spotykaliśmy się w Lubomierzu – Rzekach, by po raz dwunasty wziąć udział w Gorczańskim Spotkaniu z Janem Pawłem II. Organizatorami spotkania byli: Gmina Mszana Dolna, Dziekan Dekanatu Mszana Dolna, Parafia Rzymskokatolicka w Lubomierzu, Gorczański Park Narodowy, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Lubomierzu oraz Sołectwo Lubomierz. Honorowy patronat nad uroczystością objął Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski.

To było dla niego głębokie przeżycie. Potrzebował tego jak powietrza – wspomina słowa Jana  Pawła II prof. Piotr Malecki fizyk z Krakowa, uczestnik wycieczek z Wujkiem.

Podążamy szlakami Jana Pawła II, tymi które wyznaczył nam na dalsze życie i tymi, które sam przemierzał podczas wędrówek w górach. Ta piękna tradycja co roku gromadzi licznych „turystów” w Lubomierzu.

Pierwszy punkt programu to złożenie kwiatów przy “Papieżówce”. Przedstawiciele władz, szkół i organizacji działających na terenie Gminy oraz uczestnicy spotkania chętnie podążyli do tego szczególnego szałasu, w którym Karol Wojtyła przebywał dwa tygodnie. Przygotowywał się wtedy na pracę Kongresu Eucharystycznego w Stanach Zjednoczonych, dokąd udał się jako delegat Episkopatu Polski. Tutaj na wszystkich czekała chwila zadumy i zachwytu otaczającą przyrodą.

Tymczasem  na polanie “Na ogrodach” zebrani byli liczni uczestnicy Spotkania. O godzinie 15.00 rozpoczęła się Koronka do Miłosierdzia Bożego. Poprowadził ją proboszcz tutejszej parafii O. Piotr Głód.

Po wspólnej modlitwie głos zabrał Wójt Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba. Serdecznie powitał zebranych gości, wśród których znaleźli się:  Wiesław Janczyk – Wiceminister Finansów, Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Radni Powiatu: Agata Zięba, Maria Bożek i Michał Mysza, Stanisław Potaczek były Wójt Gminy Mszana Dolna, Katarzyna Szybiak zastępca Wójta Gminy Mszana Dolna, Aleksandra Kania Przewodnicząca Rady Gminy wraz z całą Radą, Sołtysi wsi Gminy Mszana Dolna, Ksiądz Jerzy Raźny – Wicedziekan Dekanatu Mszana Dolna, ks. prałat Józef Kołacz z Mszany Dolnej, ks. Zdzisław Sawka – proboszcz z  Łętowego, ks. Jan Kaczmarek z centrum powołaniowego EMAUS z Mszany Górnej i O. Paweł Grządziel z Krakowa, Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubomierzu, Kierownicy Bibliotek z terenu Gminy, Prezesi i Naczelnicy z jednostek OSP, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mszana Dolna. Przybyły również poczty sztandarowe, które nadały tej uroczystości wyjątkowy, podniosły charakter.

Na polowej scenie pojawiły się dzieci, zapowiedziane przez konferansjerkę Józefę Nachman, które pięknie przywołały postać naszego Papieża. Najpierw wystąpił zespół “Mali Zagórzanie” ze Szkoły Podstawowej nr 2 programem zatytułowanym “ Papież, który ukochał gory”, a następnie zaprezentowali się  “Śwarni Lubomiyrzanie” ze Szkoły Podstawowej nr 1  w programie pt.: „W nasym Lubomiyrzu”.

Podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. Jerzy Raźny, dziękowano za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II i modlono się w intencji Światowych Dni Młodzieży. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił chór parafialny “Jutrzenka” z Lubomierza wraz z “Małymi Muzykantami” i Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej.

Czuć było obecność Ojca Świętego w życzliwości i  gościnności, które panowały w miejscu uroczystości.

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu przygotowali tradycyjne, regionalne potrawy dla wszystkich uczestników  i  gości tego święta.

Nie mogło zabraknąć również  dobroci serca, którą zawsze miał dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, Jan Paweł II. Gdy jest ktoś w potrzebie, nie można stać obojętnie. Tym razem w potrzebie znalazła się osiemnastoletnia Paulinka Adamczyk z Kasiny Wielkiej, u której zdiagnozowano nowotwór. Pojawiła się szansa na jej wyleczenie – eksperymentalna terapia – jednak bardzo kosztowna. Uczestnicy Gorczańskiego Spotkania mogli podzielić się nie tylko uśmiechem, ale również przysłowiowym “groszem”, by pomóc zebrać datki na leczenie Paulinki w Niemczech.

Gorczańskie Spotkanie miało niezwykły charakter.  Można było zostawić ślad po tej pięknej uroczystości wpisując się do Pamiątkowej Księgi. Jak co roku przygotowała ją bibliotekarka z Lubomierza, Władysława Krzysztof.

Wójt Gminy Mszana Dolna podziękował  za obecność, za zaangażowanie i społeczną pracę tym, którzy przyczynili się do tego, by Spotkanie to miało tak uroczysty przebieg. Życzył wszystkim dobrej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół.

Można stwierdzić, że po raz dwunasty zamknęliśmy uroczystość poświęconą Janowi Pawłowi II z przekonaniem, że jest ona potrzebna i doceniana przez wszystkich uczestników, którzy zawsze licznie na nią przybywają – podsumowują organizatorzy.

Małgorzata Kawecka