Ferie ze św. Franciszkiem

W czasie zimowej przerwy od nauki w szkole, franciszkanie z klasztoru w Lubomierzu zaprosili uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w „Feriach ze św. Franciszkiem”. Od niedzieli 5 lutego do środy 8 lutego 2017 r. bracia Marcin Buntov i Łukasz Gora, z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, przy pomocy świeckich wolontariuszy, prowadzili zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci.

Uczestnicy mieli możliwość lepiej poznać postać św. Franciszka z Asyżu oraz św. Klary. W czasie „Ferii ze św. Franciszkiem”, omawiając wydarzenia z życia Herolda Wielkiego Króla od urodzenia aż do śmierci, dzieci malowały, kolorowały, tworzyły z plasteliny, odgrywały scenki teatralne, śpiewały i tańczyły, a wszystko po to, aby oddać Bogu chwałę i zapoznać się z czasami, w których żył św. Franciszek, a także z okolicznościami, w których powstał Zakon Braci Mniejszych. Spotkania w z franciszkanami były pełne radości oraz modlitwy na chwałę Bożą. Przez ten czas każdego dnia było około 30 uczestników – młodych parafian z Lubomierza.