Ogłoszenia parafialne

XXIX Niedziela zwykła – 20 października 2019 r.

1.  Dzisiaj  po Mszach świętych będą zbierane ofiary na pokrycie kosztu wyjazdu naszej scholi młodzieżowej na warsztaty muzyczne. Każdy ofiarodawca w dowód wdzięczności za złożony dar otrzyma papieską kremówkę. Dziękują za złożone ofiary i życzymy smacznego. Także pragniemy podziękować tym, którzy upiekli kremówki. Bóg zapłać.

2. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, natomiast dla kandydatów do bierzmowania, młodzieży oraz starszych codziennie o godz. 17.30.

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek: bł. Jakuba Strzemię, biskupa; we wtorek: św. Jana Pawła II, papieża: w środę św. Jana Kapistrana, kapłana.

4. Dziękujemy za przygotowanie kościoła i ofiary na kwiaty na dzisiejszą niedzielę, na przyszłą prosimy mieszkańców osiedla Pyrze.

5. W minioną niedziele ofiary na prace remontowo – budowlane złożyło 125 rodzin i zebraliśmy 6410 zł, natomiast na system multimedialny w kościele ofiary złożyły 4 rodziny i zebraliśmy 2150 zł.  Bóg zapłać za złożone ofiary.

6. Na bocznych ołtarzach i z tyłu kościoła wyłożone są kartki na wypominki roczne i miesięczne. Na kartkach z wypominkami miesięcznymi znajdują się dwie daty: jest to informacja w jakie dni listopada będziemy się modlić za zmarłych wypisanych na danej kartce.

7. Informujemy, że Msze św. wieczorne do końca października będą o godz. 18.00.

8. Już dzisiaj pragniemy zaprosić na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie, które odbędzie się 7 listopada w czwartek o godz. 17.00. Wspólnej modlitwie i będzie przewodniczył ks. Karol, który u nas głosił misje parafialne.

9. Zapraszamy młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców na obowiązkowe spotkanie w kościele o godz. 18.30: klasę VII – w czwartek, klasę VIII – w piątek.

10. Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że został ogłoszony przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mszana Dolna w sezonie 2019 – 2020”. Pełne informacje są na stronie internetowej Gminy lub w samym Urzędzie Gminy.

11. W minionym tygodniu do wieczności odeszli Maria Adamczyk i Kazimierz Kapłoniak. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie ………