Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa

1. Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali będzie transmitowane o godz. 17.30. Będzie ono bez udziału wiernych w kościele.

2. Intencja na ten miesiąc wspólnoty Żywego Różańca: za chorych, służby medyczne, rządzących oraz o oddalenie pandemii i wynalezienie leku i szczepionki na wirus.

Triuduum Paschalne

W tym roku będziemy przeżywać Wielki Tydzień wyjątkowo inaczej. Nabożeństwa Triduum Paschalnego, a więc: Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Nabożeństwo Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilijna Paschalna w Wielką Sobotę będą bez udziału wiernych w kościele. Wszyscy parafianie będą je przeżywać w domu oglądając transmisje w internecie lub w telewizji. Z naszego kościoła będziemy transmitować liturgię Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty od godz. 18.00.

Adoracja w Wielki Piątek i Wielka Sobotę

Wobec zaistniałej sytuacji nie będzie adoracji w kościele poszczególnych osiedli. Zachęcamy, aby każda rodzina w swoim domu na wspólnej modlitwie przeżyła czas adoracji. Proponujemy, aby w waszych domach na ten czas przygotować miejsce modlitwy – zrobić mały ołtarz: ustawić stół, na którym będzie Krzyż, Pismo Święte, świece i wspólnie pomodlić się. W sobotę cały dzień będzie włączona kamera internetowa. Bardzo zapraszamy wszystkich do wspólnego oglądania i przeżywania w domach godzinnej adoracji w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, która będzie transmitowana z naszego kościoła 10 min po zakończeniu liturgii.

Poświecenie Pokarmów.

W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów, natomiast zachęcamy do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst błogosławieństwa pokarmów znajduje się poniżej lub można go pobrać tutaj.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
WszyscyAmen.

***
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.