Papieżówka

Dzieci ze szkoły podstawowej, wspólnie z O. Proboszczem oraz siostrą katechetką odwiedziły tak zwaną „Papieżówkę”, czyli miejsce, gdzie przed laty przebywał kard. Karol Wojtyła, gdy odpoczywał w Gorcach. To spotkanie i ta modlitwa były przygotowaniem do uroczystości kanonizacji Jana Pawła II.