Pielgrzymka na Turbacz

Dnia 9 sierpnia, w 24 rocznicę męczeńskiej śmierci o. Michała i o. Zbigniewa, odbyła się  pielgrzymka na Turbacz. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. polowej sprawowanej  przy kaplicy papieskiej.  Następnie po południu nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. W pielgrzymce wzięło udział 70 osób.