Poświęcenie nowego obrazu św. Franciszka

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu stała się okazją do poświęcenia nowego obrazu w naszym kościele. W lewym bocznym ołtarzu wstawiony został obraz św. Franciszka, namalowany przez malarkę Paulinę Michalską. W naszej świątyni, w której posługę od 80 lat pełnią Ojcowie Franciszkanie, pojawił się w końcu obraz Założyciela Zakonu Franciszkańskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył oraz poświęcenia obrazu dokonał O. Tadeusz Pobiedziński z Rychwałdu.