Prymicje franciszkańskie

11 czerwca 2015 roku czterech nowowyświęconych kapłanów z Zakonu Franciszkanów odprawiło w naszym kościele Mszę św. prymicyjną.  Zgodnie z tradycją na zakończenie Mszy św. młodzi kapłani udzieli kapłanom, siostrom zakonnym,, ministrantom, dzieciom pierwszokomunijnym i wszystkim zebranym prymicyjnego błogosławieństwa. Po Mszy św. odbyło się w naszym klasztornym ogródku spotkanie neoprezbiterów z naszymi ministrantami i lektorami.