XI Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II

W niedzielę, 14 czerwca, na ogrodach przy starej kaplicy odbyło się XI Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II. O godz. 15.00 odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, po niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 wystawiły program słowno-muzycznym poświęcony św. Janowi Pawłowi II. O godz. 16.00 zostało odprawiona Msza św. której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Rafał Dryjański, franciszkanin, misjonarz z Peru. Po Mszy św. był poczęstunek przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 2. Tegoroczne spotkanie było czasem dziękczynienia za kanonizacje św. Jana Pawła II, a jednocześnie przybliżenia zebranym życia Sług Bożych o. Zbigniewa i o.Michał – męczenników z Peru.