XIV spotkanie z Janem Pawłem II Na Ogrodach w Lubomierzu – Rzekach

10 czerwca 2018r. w Lubomierzu – Rzekach odbyło się XIV Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto Koronką do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadził O. Proboszcz Piotr Głód oraz miejscowy chór parafialny.

Po pełnej skupienia modlitwie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, przygotowani przez panie: Annę Kuczaj i Joannę Dudę, w programie artystycznym Kochamy Cię Ojcze Święty wspominali postać Jana Pawła II, który wędrował gorczańskimi szlakami i przebywał w szałasie Papieżówka znajdującym się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

Przed uroczystą Mszą św. Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba powitał przybyłych na to spotkanie znamienitych gości. Byli to: Wiesław Jańczyk – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna, Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta Gminy Mszana, Urszula Własiuk – Prezes Fundacji Szlaki Papieskie, ks. Dziekan Marek Wójcik, Proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubomierzu O. Piotr Głód, ks. Jan Potoplak – proboszcz z Łętowego, O. Marek Andrzejewski, Siostry Rodziny Maryi, Jan Legutko – Dyrektor Lasów Państwowych, radni powiatowi: Ewa Filipiak, Maria Bożek, Franciszek Dziedzina i Michał Mysza, sołtysowie wsi na czele z sołtysem wsi Lubomierz Kamilem Wojtyczką, radni wsi Lubomierz: Jan Wojciarczyk i Piotr Doll, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, poczty sztandarowe szkolne oraz Ochotniczych Straży Pożarnych i Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej.

Zgromadzeniu Na Ogrodach goście oraz mieszkańcy Lubomierza wzięli udział we Mszy Św., której przewodniczył ks. dziekan Marek Wójcik; koncelebrowali ją O. Piotr Głód, O. Marek Andrzejewski i ks. Jan Potoplak.

 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej, Chór parafialny Jutrzenka oraz Mali muzykanci, którymi kieruje Dorota Wcisło.

Po zakończonej Eucharystii głos zabrali zaproszeni goście: Wiesław Jańczyk oraz Urszuła Własiuk, a Wójt Gminy Bolesław Żaba podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości i zaprosił na kolejne, XV Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II.

Na zakończenie rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu zaprosili wszystkich na pyszny poczęstunek: ciasto, owoce, chleb ze smalcem, ogórki kiszone i kiełbaskę z grilla.

Joanna Duda