Osoby, które chcą  wesprzeć prace remontowe i budowlane mogą wpłacać datki na konto bankowe:

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa  w Lubomierzu
34 – 736 Lubomierz 275
63 1240 5123 1111 0010 9031 4695

Jako tytuł wpłaty należy wpisać „ wpłata na rozwój kultu religijnego”.