Dożynki

31 sierpnia odbył się Ograbek, czyli tradycyjne dożynki. Dziękowaliśmy w radosnym nastroju za Boże błogosławieństwo i zebrane plony. Gospodarzem tegorocznego Ograbka były osiedla: Ogiele Górne, Borki, Kubosy i Morszczaki. Także w kaplicy św. Maksymialiana na Rzekach odbyły się dożynki.