Kolędnicy misyjni

Zwyczajem lat ubiegłych w okresie świątecznym wędrowali po naszej parafii kolędnicy misyjni. Rozesłanie kolędników nastąpiło 27 grudnia na mszy św. o godz. 9.30, a 28 grudnia nawiedzili nasze domy. Małym  kolędnikom  dziękujemy za ich kolędowanie, a wszystkim, którzy przy tej okazji złożyli ofiary, składamy serdeczne Bóg zapłać.