Program Wizytacji Kanonicznej  Parafii pw. św. Józefa w Lubomierzu

Program Wizytacji Kanonicznej Parafii pw. św. Józefa w Lubomierzu

 • 7.30  Powitanie Księdza Biskupa Roberta Chrząszcza
  Msza św. i błogosławieństwo rodzin
  Spotkanie ze wspólnotami: Żywy Różaniec,
  Rycerstwo Niepokalanej i Chóru parafialnego.
 • 9.30  Msza św. i błogosławieństwo rodzin
  Spotkanie ze Służba liturgiczną,  Scholą dziecięcą i młodzieżową.
 •  11.00  Msza św. i błogosławieństwo rodzin
  Po Mszy św. przejście na cmentarz i modlitwa za zmarłych
 • 12.45  Spotkanie z Radą Parafialną w Albertówce
 • 15.00  W kaplicy na Rzekach: Powitanie, Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo rodzin
  (Msza św. o godz. 15.30 – odprawi miejscowy kapłan)
 • 15.30  Spotkanie w Domu Seniora
 • 16.00  Odwiedzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
 • 17.00  Msza św. i błogosławieństwo rodzin
  Pożegnanie Księdza Biskupa Roberta

CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny.

Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

o. Marek Kustroń – proboszcz