PRZYPOMNIENIE

 

Przypominamy, ze zgodnie z zaleceniami służ sanitarnych, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje oraz innych, wierni podczas Mszy św. i nabożeństw mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.