Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP to dzień naszgo odpustu parafialnego. Tradycyjnie odpust był poprzedzony rekolekcjami parafialnymi i szkolnymi, które wygłosił O. Tadeusz Pobiedziński, franciszkanin z Krosna. W dniu odpustu modliliśmy się na Mszach św. według porządku niedzielnego, a po Sumie Parafialnej odbyła się tradycyjna procesja.