Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej. Czytaj dalej Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

PRZYPOMNIENIE

 

Przypominamy, ze zgodnie z zaleceniami służ sanitarnych, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje oraz innych, wierni podczas Mszy św. i nabożeństw mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.