Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej. Czytaj dalej Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

PRZYPOMNIENIE

 

Przypominamy, ze zgodnie z zaleceniami służ sanitarnych, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje oraz innych, wierni podczas Mszy św. i nabożeństw mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.

Osoby, które chcą  wesprzeć prace remontowe i budowlane mogą wpłacać datki na konto bankowe:

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa  w Lubomierzu
34 – 736 Lubomierz 275
63 1240 5123 1111 0010 9031 4695

Jako tytuł wpłaty należy wpisać „ wpłata na rozwój kultu religijnego”.

Porządek mszy św.
w Uroczystość Zmartwychwstania:

  • 7.30 – bez procesji
  • 9.30
  • 11.00
  • 18.00
    w kaplicy na Rzekach
  • 9.00

Przypominamy, że cały czas obowiązują obostrzenia dopuszczające uczestnictwo tylko 5 osób na mszy świętej, które zamówiły intencję.

W drugi dzień świąt obowiązuje niedzielny porządek mszy św.

TRIDUUM 2020

W tym roku TRIDUUM PASCHALNE bez udziału wiernych
transmisja przez internet każdego dnia
o godzinie 18.00.