Konkurs palm

W Niedzielę Palmową w kościele parafialnym po sumie odbył się konkurs na najładniejsze palmy. Komisje miały trudny wybór, bo palmy były bardzo ładne, właściciele najładniejszy otrzymane nagrody książkowe.

Droga krzyżowa ulicami

O godz. 20.00 rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową, która prowadziła z kościoła do krzyża na os. Widok. W czasie nabożeństwa krzyż był niesiony przez poszczególne stany i wspólnoty naszej parafii, a przy każdej stacji czytane były fragmenty testamentu Jana Pawła II oraz rozważania. Był to czas modlitwy i skupienia dla wielu mieszaków naszej parafii.

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, przeżyliśmy zgodnie z naszą parafialną tradycją. W ciągu dni poprzedzających odpust odbyły się wielkopostne rekolekcje parafialne i szkolne. Wygłosił je O. Daniel Książek, franciszkanin z Przemyśla. On także przewodniczył sumie odpustowej.